SK | EN

Spoločné vyhlásenie k odloženiu hlasovania o zmene zákona o FPU

Dnes sme osobne odovzdali vyhlásenie členov a členiek odborných komisií FPU, ako i vyhlásenie kultúrnych organizácií z celého Slovenska poslancom a poslankyniam NR SR.

Oceňujeme a pozitívne vnímame dnešný krok poslancov a poslankýň NR SR odložiť hlasovanie o novele zákona o Fonde na podporu umenia. Hlasovanie je presunuté na 2. mája o 11:00. Dúfame, že priestor, ktorý týmto rozhodnutím vytvorili, bude efektívne využitý na odbornú diskusiu, v ktorej bude vypočutý tak hlas dotknutého verejnoprávneho fondu FPU, ako i odbornej verejnosti a kultúrnej obce.

K dnešnému dňu výzvu členstva odborných komisií FPU podpísalo 171 osôb (z celkového počtu 299), výzvu organizácií pôsobiacich v oblasti zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúre, umení a kreatívnom priemysle podpísalo 288 organizácií, vrátane 15 strešných organizácií.

Aj táto masívna a rýchla mobilizácia organizácií a jednotlivcov, ktorí a ktoré pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska ukazuje, že funkčnosť FPU je absolútne kľúčovým faktorom pre udržanie kultúrnej a umeleckej produkcie a prevádzky vo všetkých umeleckých, ako i geografických oblastiach. 

Sme si zároveň vedomí a vedomé nutnosti aktualizovať niektoré princípy fungovania FPU, je to ale nevyhnutný proces v každej relevantnej inštitúcii, ktorou FPU nepochybne je. Ako členovia a členky odborných komisií a ako zástupcovia a zástupkyne organizácií prijímajúcich podporu zo zdrojov FPU sme pripravení a pripravené zdieľať s poslaneckým zborom naše skúsenosti a návrhy na zlepšenie fungovania FPU. 


K obom iniciatívam je stále možné pridať sa:
Vyhlásenie členov a členiek odborných komisií FPU

Vyhlásenie kultúrnych organizácií zo všetkých regiónov Slovenska

 

V Bratislave,

24.4.2024

Platforma OK!
Anténa - sieť pre nezávislú kultúru