SK | EN

Stretnutie Trans Europe Halles ´81 vo Viedni nás inšpirovalo

„It´s about politics“ (Je to o politike), pod týmto sloganom sa konalo prvé stretnutie Trans Europe Halles v roku 2016 vo Viedni. Názov bol príznačný nie len kvôli súčasnej politickej atmosfére v Európe, ale taktiež v súvislosti s rakúskym, resp. viedenským lokálnym politickým kontextom, v ktorom realizuje svoje aktivity aj centrum hosťujúce konferenciu – WUK (Werkstätten- und Kulturhaus). Účastníci si mohli vybrať medzi štyrmi rôznymi modulmi prednášok a workshopov: 1. Scenáre demokracie, 2. Zobuď sa, 3. Poznaj svojich nepriateľov, 4. Umenie ako vzor. Prvý modul mal za cieľ analyzovať nezávislosť kultúrnych centier v socio-ekonomickom a politickom kontexte. Je možné fungovať naozaj nezávisle, ak väčšina centier žije z verejných či sponzorských dotácií a do istej miery musí načúvať dopytu návštevníkov? Druhý modul sa venoval prostredníctvom praktických workshopov najmä spôsobom akým môžu kultúrne centrá a umelci reagovať na súčasné politické problémy vo svojich krajinách – diskusie, predstavenia, performance, zásahy do verejného priestoru. Je dôležité predovšetkým vedieť čo chcem vyjadriť , komu je môj prejav určený a aké je najideálnejšie médium mojej reakcie. V treťom module sa venovalo ekonomickému pozadiu súčasnej politickej situácie v Európe. Majú nezávislé kultúrne centrá svoje miesto v súčasnom kapitalizme? Štvrtý modul riešil jednu z najdôležitejších otázok – akým spôsobom môžu byť kultúrne centrá a umelci vzorom pre svoje okolie a krajinu? Vzdelávanie, spolupráca a diskusia by mali byť súčasťou každodenných aktivít kultúrnych centier. WUK nás nadchol nie len kvalitou programu a lektorov, ale najmä každodennou prácou s komunitou, programom a rôznorodými aktivitami. Samozrejme, Viedeň nie je nadarmo najlepším miestom pre život a podmienky kultúrnych centier, ich komunikácia s mestom, financovanie ich aktivít a programu, sú omnoho ďalej než väčšina európskych metropol. Vzdelávací program pre mladých nezamestnaných, výchova remeselníkov priamo v dielňach kultúrneho centra, vlastná škola, ktorá sa systematicky venuje deťom zo znevýhodnených (často imigrantských) rodín. Popri tom sa do WUKu vojde nespočetné množstvo ateliérov, cyklodielňa, kunsthalle, bar, reštaurácia a kultúrny program pre verejnosť funguje každý deň. Táto príkladná viedenská bublina plná tolerancie a dlhoročnej tvrdej práce však tiež stojí pred hrozbou nejasnej budúcnosti. Prvé kolo rakúskych prezidentských volieb vyhral krajne pravicový kandidát, ktorý je podľa expertov favoritom na post prezidenta. Starosta Viedne, Michael Häupl, ktorý je na tomto poste od roku 1994 a má nie malú zásluhu na rozvoji rakúskeho hlavného mesta, síce minulý rok v októbri svoj post obhájil, avšak s nie tak veľkým náskokom oproti krajne pravicovému populistickému kandidátovi. Stretnutie TEH ´81 vo Viedni nebolo dôležité len kvôli tomu, aby nás kultúrne centrum WUK inšpirovalo, ale aj kvôli zdieľaniu skúseností a názorov na dané témy od kultúrnych operátorov z vyše dvadsiatich šiestich európskych krajín. Rôzne perspektívy a historicko-politické kontexty z ktorých účastníci pochádzajú, našli jedného spoločného menovateľa – pocit strachu či obavy nad súčasným politickým vývojom v Európe, kde takmer vo všetkých krajinách narážame na rovnaký problém – rastúcu silu krajne pravicových politických strán šíriacich nenávisť a intoleranciu. Sieť Trans Europe Halles sa preto rozhodla vytvoriť manifest a dlhodobú stratégiu systematického ovplyvňovania politického vývoja na európskej úrovni. V súčasnej politickej atmosfére si kultúrne centrá nemôžu dovoliť byť apolitické. Ich dôležitou úlohou je zodpovednosť voči komunite divákov, ktorí ich podporujú a navštevujú a skrz diskusiu a vzdelávanie prispievať k lepšej, tolerantnejšej a sebavedomejšej občianskej spoločnosti. Stretnutia TEH vo Viedni sa zúčastnili: Stanica Žilina-Záriečie, Malý Berlín (Publikum, oz), Tabačka Kulturfabrik, A4 – priestor pre súčasnú kultúru, Divadlo Na Peróne Našu cestu do Viedne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.