SK | EN

Vyhlásenie k hhlasovaniu o zmene zákona o Fonde na podporu umenia

Ako zástupcovia takmer 300 kultúrnych organizácii a platforiem, ktoré podporili výzvu poslancom a poslankyniam NR SR, sme sa v ostatných dňoch zúčastnili viacerých stretnutí s poslancami vládnej koalície a chceme oceniť snahu o konštruktívny prístup, ochotu vypočuť si odborné argumenty a naštartovať dialóg s kultúrnou obcou o podobe zmien zákona o Fonde na podporu umenia.

Je pre nás mimoriadne dôležité zachovanie nezávislosti rozhodovania fondu a teda zachovanie právomocí odborných komisií a oceňujeme, že na tomto bode sme našli odbornú zhodu, čo sa aj premietlo v pripravovanom pozmeňovacom návrhu poslanca Romana Malatinca (Hlas).

Ako zástupcov siete kultúrnych centier a iniciátorov výzvy kultúrnych organizácií zo všetkých regiónov Slovenska pozitívne vnímame tiež posilnenie úlohy regiónov v kultúrnej politike, ich budúce zastúpenie v Rade FPU. Osobitne chceme oceniť aj návrh na navýšenie rozpočtu FPU, ktoré by mohlo odštartovať dlhodobo potrebné dobiehanie dlhu na rozvoji kultúrnej infraštruktúry v regiónoch.

Dúfame, že táto dohoda a návrhy budú dnes Národnou radou SR schválené a otvorí sa tým tiež cesta k dlhodobému dialógu všetkých parlamentných strán s predstaviteľmi kultúrnej obce s cieľom hľadať spoločné riešenia ako zlepšovať podmienky pre rozvoj kultúry a všetkých druhov umenia na Slovensku. 


Za Anténu - sieť pre nezávislú kultúru

Michal Klembara
Boris Meluš
Michal Berezňák

Dňa 30. 4. 2024