SK | EN

Vyhlásenie siete Anténa na proteste proti ovládnutiu Fondu na podporu umenia

Dobré ráno, milí poslanci a poslankyne,

ak dnes schválite poslanecký návrh pána Michelka, spôsobíte tým znefunkčnenie Fondu na podporu umenia už v tomto roku. Ohrozíte krehké fungovania stoviek kultúrnych organizácií po celom Slovensku, ako aj pracovné miesta tisícok ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Dlhodobo oslabíte nezávislosť, transparentnosť a kredibilitu fondu. 

Fond na podporu umenia je odborná a verejnoprávna inštitúcia, ktorá má zásadný vplyv na fungovanie celého kultúrneho ekosystému na Slovensku. Je veľmi pozitívne vnímaný aj v zahraničí, kde je často považovaný za príklad dobrej praxe. Práve jeho zásluhou sa mohla kultúra v posledných rokoch na Slovensku slobodne rozvíjať a udržiavať. Zároveň pomohol vytvoriť nové kultúrne priestory aj v mestách a obciach, kde akákoľvek kultúrna ponuka dlhodobo absentovala. 

Fond na podporu umenia bol založený pred 10 rokmi presne preto, aby už o podpore umenia a kultúry nerozhodovali politici, ale odborníci. Politici majú nastavovať systémové rámce rezortu kultúry, obdobne ako je to v súdnictve, školstve, zdravotníctve či športe. Politici nemajú určovať, čo je to správne umenie. Umeniu a kultúre sa totiž darí najlepšie vtedy, keď sú slobodné. Navrhované zmeny nás vracajú 15 rokov dozadu, do časov, keď si žiadatelia chodili vybavovať podporu po známosti priamo za ministrom. 

Väčšina problémov, ktoré dnes FPU má, vyplýva najmä z jeho finančnej a kapacitnej poddimenzovanosti, čo je známe už niekoľko rokov. Namiesto riešenia skutočných problémov sa však v navrhovanej novele rieši najhlasnejšie to, aby sa kultúra opäť dostala pod väčší politický vplyv. Samotný fond aj kultúrna obec po zmenách dlhodobo volajú, nie ale po takých, ktoré navrhuje pán poslanec Michelko. Sme radi, že sa počas posledných týždňov dostal na stôl aspoň návrh na zvýšenie rozpočtu fondu. Sme i naďalej otvorení konštruktívnemu dialógu za účelom ďalších zmien prínosných pre všetky zainteresované strany.

Touto cestou na vás preto, milé poslankyňe a poslanci, apelujeme, aby ste hlasovali PROTI navrhovaným úpravám zákona, ktoré zvyšujú politický vplyv na FPU a ohrozujú fungovanie fondu aj stoviek kultúrnych organizácií už v tomto roku. Zároveň vyzývame na vecnú diskusiu o reforme založenej na faktoch a dátach, s dostatočným priestorom pre FPU aj širšiu kultúrnu obec, na ktorú budú mať zmeny dopad. 

Výzvu s týmto posolstvom podpísalo pred dvoma týždňami takmer 300 nezávislých aj zriaďovaných organizácii z celého Slovenska.

 

Držme si palce!

 

Bratislava, 14.5.2024