SK | EN

Workshop: Farba a priestor (18. – 19. 3. 2017)

Škola svetelného dizajnu: Sobota – pondelok, 18. – 19. 3. 2017 Počas dvoch dní s Laurentom Schneegansom upriamime pozornosť na prácu s farbou a konkrétnym priestorom. Dozvieme sa viac o primárnych a sekundárnych farbách, o substraktív-nom a aditívnom miešaní farieb, o farbe svetla s ohľadom na farbu objektu vo svetle, o skladaní a miešaní farieb pri použití základných divadelných svetelných zdrojov, o charakteristikách black boxu a white boxu a o ich vplyve na farby. Práca Laurenta Schneegansa je zalo-žená na úzkej spolupráci s choreografom alebo režisérom a na schopnosti interpretov vyjadrovať sa v priestore, ktorý sa snaží svetelne podporiť a tak doplňiť ich prácu, ale len do tej miery aby zachoval autenticitu ich vyjadrovania. Vychádza z presvedčenia, že citlivé používanie odtieňov umožňuje divákovi lepšie porozumieť konkrétnu scénu a pomáha preniknúť do sveta divadla. Uvedomuje si, že aj keď je svetlo jednou zo základných zložiek divadla, nesmie stáť v centre pozornosti. Po dokončení štúdia divadelnej techniky na škole INACOM sa zameriava na „kočovné” predstavenia. Prvý svetelný dizajn realizuje pre hry Jean-Louis Martin Barbaz v Centre Dramatique National Béthune. V rokoch 1989 – 1993 ako fotograf riadi Studio Princesse. Až v roku 1993 sa definitívne vracia k svetelnému dizajnu a to s predstavením umelkyne Maria Casarés. Od tej doby vytvoril svetelný dizajn pre radu predstavení (s tvorcami J. P. Andreami, Brigitte Jaques Wajman, Emmanuelle Laborit, Alain Barsacq, Agathe Alexis, Emmanuel Dechartres, Jean Pierre Nortel ad.). Spolupracoval s Pacom Decina, Guy Pierre Couleau a s Philip-pe Geffroy na jeho pouličných predstaveniach. V roku 1999 asistoval Marie-Christine Soma pri tvorbe svetelného dizajnu pre „Jardin planétaire” vo veľkom sále La Vilette. Potom nasledovala ich spolupráca na „Savannah Bay” v Comédie Française. Od roku 1998 tiež pôsobí ako lektor workshopov pre profesionálov i amatérov. Termín: 18. – 19. 3. 2017 (začiatok sobota 10:00, koniec nedeľa 18.00) Miesto: Stanica Žilina – Záriečie Vstupné: 40,- / 30,- €, členovia siete Anténa bez poplatku Workshop je určený pre technikov, svetelných dizajnérov, scénografor, výtvarníkov… Prihlasovanie na katka@stanica.sk nevyhnutná – kapacita obmedzená. Bližšie informácia po prihlásení: www.antenanet.sk, www.stanica.sk