SK | EN

Workshop: Galerijné svietenie (4. – 6. 3. 2017)

Isabel Nielen (NL): Galerijné svietenie Škola svetelného dizajnu: Sobota – pondelok, 4. – 6. 3. 2017 Svetlo vo výstavníctve je rozsiahla a komplexná téma, kde sa stretávajú všetky princípy nasvecovania a svetel-ného dizajnu. Počas dva a pol dňa dlhého workshopu sa pokúsime prejsť všeobecným úvodom a základnými infor-máciami o podaní farieb, teplote chromatičnosti, meraní LUX, renderingu, základnými spôsobmi ochrany umelec-kých diel pred UV žiarením, metódami osvetľovania malieb, vitrín a objektov. Dielňa nie je koncipova-ná len teoreticky. Súčasťou budú praktické skúšky rôznych typov svietidiel a ich vlastností. Prakticky vyskúšame ako predchádzať lesku a odrazu, ako používať technické doplnky na podporu alebo doplnenie celistvosti umeleckého diela. V nedeľu venujeme krátky čas návšteve konkrétnej výstavy a skúsime zhodnotiť spôsoby akým sa pracuje so svetlom a svetelnými zdrojmi. Pondelok bude viac zameraný na prácu v skupinách a riešenie konkrétneho konceptu. Isabel Nielen je holandská svetelná dizajnérka, ktorá pracovala najme na divadlných a tanečných projektorch, operách a na outdoorových scénach, ale od roku 2007 začala jej práca smerovať viac k svetelnému dizajnu vo výstavníctve, v architektúre a vo verejnom priestore. Od roku 2013 spolupracuje so spoločnosťou Theatremachi-ne na viacerých múzejných projektoch, zahrňujúcich i dlhodobú spoluprácu so Stedelijk Museum v Amsterda-me. Termín: 4. – 6. 3. 2017 (začiatok sobota 17.00, koniec pondelok 18.00) Miesto: Východoslovenská galéria Košice Vstupné: 50,- / 40,- €, členovia siete Anténa bez poplatku Workshop je určený pre kurátorov, technikov, svetelných dizajnérov, výtvarníkov… Prihlasovanie na katka@stanica.sk nevyhnutná – kapacita obmedzená.