SK | EN

Centrá združené v sieti Anténa súčasťou výskumu o odmeňovaní pracovníkov v nez.kultúre

30.6.2021

V priebehu 2.polovice roka 2021 bude realizovaný výskum na vzorke 10 etablovaných nezávislých kultúrnych centier (NKC) združených v sieti Anténa s cieľom zmapovať oblasť odmeňovania ich kľúčových pracovníkov. Výsledky výskumu budú porovnané s informáciami z manažérskej literatúry k téme odmeňovania pracovníkov v kultúre a uverejnené formou niekoľkých článkov pomocou organizácie Via Cultura (Kultúrny kyslík) magazínu Vlna a mesačníka Kapitál. 

Výskum realizuje koordinátorka siete Anténa Beáta Seberíniová.

Harmonogram projektu: 

1. - 3. mesiac - prieskum odbornej literatúry, sumarizácia poznatkov, príprava odbornej štúdie
3. - 4. mesiac - metodológia výskumu, oslovovanie respondentov, plánovanie výskumu
5.- 6. mesiac - kvalitatívny výskum
7. - 8. mesiac - vyhodnocovanie výskumu, porovnanie výsledkov s odbornými teoretickými poznatkami
8. - 9. mesiac - dopĺňanie štúdie o výsledky kvalit. výskumu, tvorba popularizačných článkov, publikovanie štúdie a článkov 

 

Výskum z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Veľká vďaka!