SK | EN

Diera do sveta

Poslaním občianskeho združenia Diera do sveta je vytvárať a podporovať rozvoj súčasného umenia a moderného vzdelávania. Našim snom bolo vytvoriť zázemie pre nezávislú, alernatívnu a menšinovú kultúru na Liptove. Naše centrum je na začiatku dlhej cesty stať sa pulzom kultúry a umenia. Chceme podporovať lokálnych výrobcov i umelcov. Radi by sme priniesli niečo čo nám na Liptove chýba, nielen kvalitnú literatúru, ale hlavne nové vízie stretávania sa a vzdelávania. Smerujeme k deťom a pripravujeme pre nich pravidelné čítania a snažíme sa kultivovať ich osobnosti. Vytvárame projekty v ktorých iniciujeme tvorivosť rôznych umelcov. V roku 2014 sme odštartovali prvý ročník festivalu literatúry a umenia MOBILIS, ktorý bol venovaný odkazu Ivana Laučíka a Osamelým bežcom, sme jeho žiakmi a jeho beh uskutočňujúci sa osihotene – teda mimo stádo za ľudskosť je pre nás kľúčový. V spolupráci s profesionálnymi kurátormi a skupinou Freshmen´s organizujeme pravidelné vernisáže a vystavujeme v našom priestore súčasné výtvarné umenie.