SK | EN

Divadlo z Pasáže

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Divadlo získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. V Banskej Bystrici pôsobí  od roku 1995 a v roku 2020 oslávi už 25. výročie svojej existencie.

Od svojho vzniku sme naštudovali 28 inscenácií, nasnímali celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna ), 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia. Zúčastnili sme sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo Divadlo z Pasáže turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle JumpStart Performance Co.


Pre každé divadlo je hranie divadelných predstavení nevyhnutnou súčasťou existencie. Zo skúseností vieme, že ako profesionálne divadlo na Slovensku, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím, máme dôležitú úlohu pri vzdelávaní divákov nielen v spôsobe tvorby komunitného divadla, ale aj v šírení myšlienok tolerancie a väčšej informovanosti laickej aj odbornej verejnosti. Prostredníctvom predstavení pomáhame návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. A zároveň prostredníctvom hereckých výpovedí približujeme ich spôsob rozmýšľania, cítenia, ich vnútorných túžob a prežívania.

 

Kontakt: divadlozpasaze(at)gmail.com

Tel./fax: +421 48 412 47 82