SK | EN

Odsudzujeme útoky zo strany MK SR na menšiny, nezávislosť kultúrnych fondov a organizácií

Napriek tomu, že Ministerstvo kultúry SR pravidelne komunikuje záujem o spoluprácu a vecný dialóg s kultúrnou obcou, deje sa pravý opak. Konkrétne zámery na zásadné zmeny v rezorte sú ohlasované bez akejkoľvek diskusie, opakujú sa nehorázne útoky na menšiny a konkrétne mimovládne neziskové organizácie. Ohrozené je navyše všetko, čo nezávislá kultúrna scéna, ale aj mnohé verejné a štátne kultúrne inštitúcie budovali posledných 30 rokov.

Zrušenie súčasných verejnoprávnych fondov financujúcich umenie a kultúru, či zásadné obmedzenie ich nezávislosti, samostatnosti a odbornosti môže znamenať koniec pre množstvo menších i väčších subjektov, obmedzenia v oblasti vydávania novej tvorby a umeleckej slobody.

Ako Anténa – sieť pre nezávislú kultúru urobíme v spolupráci s našimi členmi a partnermi všetko preto, aby sa to nestalo.