SK | EN

Pozývame na workshop: Inštalácia a technická realizácia audiovizuálnych diel v galérii

Produkcia a prevádzka výstav súčasného umenia 

 

Juraj Gábor a Dušan Dobiaš (SK)

Škola svetelného dizajnu:

Pondelok – utorok, 14. - 15. 6. 2021

 

V minulosti sme v spolupráci s Novou synagógou a Východoslovenskou galériou realizovali už dva workshopy, ktoré sa venovali nasvecovaniu výstav a vystavovaných objektov. 

 Ďalším workshopom voľne nadviažeme na témy súvisiace s prevádzkou galérií, inštalovaním výstav a prezentovaním súčasného umenia odbornej aj laickej verejnosti. Ako pripraviť, nainštalovať a prevádzkovať technicky náročnú výstavu plnú video projekcií? Na čo dbať pri spolupráci s umelcom/umelkyňou pri príprave autorskej výstavy? Aké rôzne princípy komunikácie možno využívať smerom k návštevníkom?

 Podobnými otázkami sa budeme zaoberať počas 2-dňového workshopu, ktorým nás bude sprevádzať dvojica lektorov - umelec a technik. Ich odlišné role a skúsenosti nám sprostredkujú rozličné perspektívy na problémy a situácie, v ktorých sa pri organizovaní výstav môže ocitnúť každý. 

 Cieľovou skupinou tohto workshopu sú teda nielen kurátorky a kurátori, produkční a produkčné, ale aj umelkyne, umelci, univerzálni kultúrni manažéri a multidisciplinárne manažérky, technici a techničky a všetci ostatní, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na príprave, realizácií a prevádzke výstav. 

Zámerom tohto workshopu nie je urobiť z kurátorky galerijnú techničku, ale sprostredkovať jej nové pohľady a metódy riešenia najčastejších problémov. O nich chceme spolu veľa diskutovať a navzájom si vymieňať osobné skúsenosti ilustrované na konkrétnych príkladoch z praxe. Táto debata môže priniesť ďalšie témy, na ktoré sa prípadne zameriame na budúcich workshopoch. 

Juraj Gábor (1985) je absolventom VŠVÚ v Bratislave. Štúdium začínal na Katedre socha, objekt, inštalácia a ukončil ho na Katedre intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií+ Antona Čierneho.
Okrem školského zázemia ho vychovávali spolupráce na aktivistických a dobrovoľníckych projektoch Bunka pre súčasnú kultúru v Nitre, Opustená rekreácia v Trenčianskych Tepliciach. Po škole rástol na staniciach a rezidenciách u nás i vo svete (Banská Štiavnica, Žilina, Soul, Iksan, Praha).Aktuálne sa venuje ročnému autorskému projektu Sphéra v Novej synagóge v Žiline.

Dušan Dobiaš (1986) získal interdisciplinárne vzdelanie v odbore Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Žilinskej univerzite. Desať rokov pracoval na Stanici Žilina-Záriečie a v Novej synagóge, kde sa venoval rôznym aktivitám od fotografovania, cez koordináciu dobrovoľníkov, asistenciu osvetlovačom a zvukárom až po inštalovanie výstav. Ostatné tri roky pôsobí na voľnej nohe ako technik pre umelcov a umelecké inštitúcie. Špecializuje sa na inštalovanie výstav súčasného umenia, ktoré vo veľkej miere využívajú audio, video, multimédiá a nové médiá.

 

Organizátorom workshopu je Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, spoluorganizátormi sú Nová synagóga Žilina a Považská galéria umenia. 

 

Poplatok za workshop:10,- Eur, členovia siete Anténa bez poplatku.

Čas konania: 14.6. od 10:00,  koniec 15.6. o 16:00

 

Prihlasovanie na:katka@stanica.sk - kapacita obmedzená.

 

Bližšie informácie po prihlásení        

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond pre podporu umenia. Ďakujeme.

www.antenanet.sk
www.novasynagoga.sk