SK | EN

Stretnutie európskych kultúrnych centier v Prahe

V dňoch 26.-29. mája sme sa zúčastnili stretnutia európskej siete kultúrnych centier Trans Europe Halles. V poradí 93. stretnutie najstaršej európskej siete sa konalo v pristoroch Studia ALTA v Karlíne v Prahe. Hlavnou témou stretnutia bola "Kultivácia". 

Vďaka podpore od Fondu na podporu Anténu vyslala do Prahy päť účastníkov - okrem koordinátora Antény Fedora Blaščáka tiež dvoch bieloruských umelcov, ktorí sú aktuálne na rezidencii v Žiline, Patrika Rychtarecha ako zástupcu Klubu Lúč z Trenčína a Mareka Pavlíka z kultúrneho centra Eleuzína v Banskej Štiavnici. 

Hlavnou úlohou bolo dotiahnuť pravidlá spolupráce v rámci európskeho projektu Rebuilding to Last, ktorý vedie TEH a v ktorom je Anténa od roku 2022 jedným z partnerov. Stretnutie sme využili tiež na dohadovanie účasti spíkrov na Anténa Conference, ktorá bude v októbri. Zúčastnili sme sa otváracej konferencie v Mestskej knižnici a následne cez víkend programu, ktorý prebiehal v Studio ALTA. Z/častnili sme sa workshopov: Economic values of culture, Space is the case is the space is the case, Developing a 360 approach to equality, diversity and inclusion.

V rámci stretnutia platformy East Hub sa predseda siete Michal Klembara stretol so zástupami členov z Ukrajiny, Gruzínska, Maďarska, Česka, Lotyšska a Bieloruska a hľadali možnosti, ako si navzájom pomáhať. Ďalšie stretnutia sme využili najmä na sieťovanie s ukrajinskými zástupcami. 

Studio Alta
Ďakujeme za podporu