SK | EN

TEH meeting, Zentralwerk v Drážďanoch

Tak ako každý rok aj tento, 16-19 mája sme sa zúčastnili konferencie Trans Europe Halles v Drážďanoch v kultúrnom centre Zentralwerk vďaka Fondu na podporu umenia. V poradí 87. konferencia európskej siete nezávislých kultúrnych centier sa niesla v duchu a s heslom "Participácia", akým spôsobom pracovať s komunitami, ako môže byť kultúrne centrum čo najotvorenejšie a inkluzívne.

Konferencie sa za Anténu zúčastnili: Marianna Potanovičová a Jana Jarinová z kultúrno-komunitného centra Bašta, Bardejov, Šimon Kliman z Novej Cvernovky, Bratislava a Róbert Repka z Diery do sveta, Liptovský Mikuláš.

"Workshopy, prednášky a semináre, ktorých som sa zúčastnil, sa obsahovo zameriavali na participáciu v čo najväčšej možnej miere. To znamená, ako vytvárať kultúrne centrum, ktoré je maximálne inkluzívne a má čo najväčší dosah na marginalizované, vylúčené a okrajové skupiny spoločnosti. Vo výsledku sme sa zhodli na tom, že spoločným menovateľom každej aktivity – aj samotnej participácie, by mala byť solidarita. Aj keď ide o často používané slovo, jeho význam je skôr obskúrny. Solidarita, ako sme ju chápali, je schopnosť byť otvorený, tolerantný, štedrý, vrúcny a dávajúci aj voči tým, s ktorými nesúhlasíme no možno je to práve solidarita, čo potrebujú." - Róbert Repka

Cestu zástupcov siete Anténa na konferenciu TEH z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!