SK | EN

Valné zhromaždenie v Nitre

V piatok 17. júna sme sa stretli v Hide parku v Nitre na druhom tohtoročnom valnom zhromaždení. Hide Park sme takto hromadne navštívili vôbec prvýkrát. Je to jediné open-air kultúrne centrum v Anténe, má veľmi silný komunitný a dobrovoľnícky rozmer. Bolo nám tam veľmi príjemne. 

Na stretnutie prišla viac než polovica riadnych členov, zhromaždenie tak bolo uznášaniaschopné. Diskutovali a prerokovali sme nové podmienky členstva, vstup Antény do do platformy Hlas občianskych organizácií a schválili sme rozšírenie vedenia siete z 3 na 5 členov. Rozlúčili sme sa organizáciou KC Dunaj, keďže sa jej zástupcovia už dlhšie nezúčastňovali na aktivitách siete. Prediskutovali sme tiež dramaturgiu pre tretí ročník Antena Conference, ktorú pripravujeme na jeseň 2022 v Bratislave. 

Sme radi, že o členstvo v Anténe je záujem. Anténa má aktuálne 20 riadnych a 9 pridružených členov a v procese prijímania je päť nových prihlášok. V tejto súvislosti sme v Nitre aktualizovali podmienky členstva, pribudla podmienka aspoň troch rokov od začatia kontinuálnej činnosti.

Viac informácii o podmienkach členstva a prihlásovací formulár nájdete tu