SK | EN

Výročné stretnutie členov Antény je za nami

Dňa 26.6.2021 sa v priaznivej COVID situácii uskutočnilo výročné stretnutie členov siete Anténa. 

Stretnutie v Banskej Štiavnici začalo už v piatok 25.6. opekačkou v Hájovni - kulúrno turistickom centre. 

Hlavný program sa však odohrával v KC Eleuzína v centre mesta Banská Štiavnica. 

 

Na programe bolo zdieľanie informácií o činnosti jednotlivých členov, COVID situácia v nez.kultúre, informovanie o projektoch a partnerstvách siete Anténa, pripravovaná očkovacia kampaň v rámci Antény a mnoho ďalšiích. 

Prebrali sa aj interné informácie ohľadne financií a rozpočtu či rozhodovacích a výkonných orgánov združenia. 

Predsedom siete Anténa naďalej ostáva Michal Klembara. Za koordinátorku siete bola na obdobie ďalších 2 rokov zvolená Beáta Seberíniová. 

Do siete boli medzi pridružených členov pridané ďalšie 3 organizácie:

Design factory Bratislava

Fabrika umenia Partizánske 

Podivný barón Púchov. 

 

Tešíme sa na nových členov aj ďalšie stretnutia členskej základne :) 

 

Foto:Bea Seberíniová