SK | EN

Zástupcovia členov Antény sa zúčastnili 88. konferencie siete Trans Europe Halles v Temešvári (RO)

15 zástupcov nezávislých kultúrnych centier z celého Slovenska reprezentovalo našu kultúrnu scénu na ďalšom stretnutí celoeurópskej kultúrnej siete Trans Europe Halles (TEH). 

Malý Berlín z Trnavy, Diera do sveta z Liptovského Mikuláša, Stanica zo Žiliny, Tabačka z Košíc a A4 a Nová Cvernovka z Bratislavy sa v dňoch 16. - 20.10. 2019 vzdelávali, spoznávali s novými kolegami z Európy a pracovali na príprave spoločných projektov. 

Témou 88. stretnutia siete TEH bol rast. Témou sa niesli workshopy, prednášky a debaty, ktoré boli súčasťou bohatého programu stretnutia. 

Okrem vzdelávacích podujatí a bohatého sprievodného programu zástupcovia slovenskej scény spoluiniciovali a zúčastnili sa na vôbec1.stretnutí novo-vznikajúcej regionálnej platformy pre krajiny strednej a východnej Európy tzv. East-hub. 

Kultúrne centrum Ambasada, ktoré stretnutie hosťovalo je zaujímavým priestorom v post-industriálnej štvrti na okraji centra mesta Temešvár. Je príkladom, ako vie občianska angažovanosť a aktivita zachrániť industriálny priestor a premeniť ho na centrum kultúry a  umenia. 

 Viac informácií o sieti Trans Europe Halles a jej 88.stretnutí sa dozviete na oficiálnej stránke siete.

 www.teh.net

 

 Cestu zástupcov siete Anténa na konferenciu TEH z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!